kontakt

 

Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (+48 41) 26 72 157; (+48 41) 26 72 158; (+48 41) 26 72 182; e-mail:
odpady@um.ostrowiec.pl

www.eko.um.ostrowiec.pl

 772 Odwiedzin