jak-segregowac

DLACZEGO?

Każdy z nas może chronić naturę, by przekazać przyszłym pokoleniom w spadku czyste środowisko. Musimy jedynie zmienić nieco nasze przyzwyczajenia. Codziennie wytwarzana zostaje coraz większa ilość różnego rodzaju odpadów, a większość z nich rozsądnie byłoby powtórnie wykorzystać. Segregacja odpadów niesie ze sobą wiele korzyści, których nie do końca jesteśmy świadomi. Segregując odpady w gospodarstwie domowym ograniczamy ilości śmieci, które zanieczyszczają środowisko.  Innym atutem segregacji odpadów jest pozyskiwanie surowców wtórnych, co skutkuje mniejszym zużyciem zasobów naturalnych. Segregacja śmieci zaczyna się w naszym domu, skąd trafiają one do odpowiednich pojemników.

Warto mieć na uwadze, że od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Segregacja odpadów często kojarzy nam się z ciężką i nie dla wszystkich przyjemną sytuacją – kilka koszy w domu, kolorowe kontenery na zewnątrz i problem z odpowiednim rozsortowaniem śmieci. Nie jest to jednak takie trudne, a korzyści wynikające z tego procesu są nieocenione.

Problem generowania każdego dnia dużej ilości odpadów jest powszechnie znany. Jest to wynik naszego konsumpcyjnego stylu życia i problem całej współczesnej cywilizacji.
W 2019 roku mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego wytworzyli ponad 17 000 ton odpadów i ilość ta z roku na rok wzrasta.
To od nas zależy w jakiej części odpady te trafią na składowisko,
a ile z nich poddanie zostanie recyklingowi. Prawidłowa selektywna zbiórka odpadów komunalnych przyczynia się
do zbierania surowca wtórnego dobrej jakości, zwiększenia poziomu recyklingu, a tym samym do ograniczenia zużycia surowców naturalnych i degradacji środowiska.

 Selektywny sposób zbierania odpadów wymaga zaangażowania wszystkich mieszkańców, dlatego zachęcamy Państwa
do postępowania w myśl idei „GRAJ FAIR PLAY, SEGREGOWAĆ ŚMIECI CHCIEJ”.

JAK?

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powinni segregować odpady komunalne na 5 frakcji i tym samym wyposażyć nieruchomość w pięć worków lub pojemników:

 • żółty  z napisem metale i tworzywa sztuczne (zbierane razem)przeznaczony na: puste opakowania plastikowe po żywności i napojach, opakowania po mleku i sokach, plastikowe opakowania po środkach czystości, kosmetykach i chemii gospodarczej, drobny złom i metale w tym puszki po napojach, konserwach, karmach dla zwierząt itp., folie, reklamówki;                                                                  
 • niebieski z napisem papier,przeznaczony na: gazety, katalogi, kartony, ulotki reklamowe, zeszyty, książki, pudełka, torby papierowe, tekturę falistą;                                                                                                                                                         
 • zielony z napisem szkło, przeznaczony na: puste słoiki bez zakrętek, butelki szklane;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 • brązowy z napisem odpady ulegające biodegradacji,przeznaczony na: trawę, liście, kwiaty, czyste trociny, rozdrobnione gałęzie, korę z drzew, wszelkie odpady roślinne pochodzenia kuchennego, resztki owoców i warzyw oraz skorupki jajek;
  w przypadku kompostowania odpadów na nieruchomości, nie  ma konieczności posiadania brązowego worka
  lub pojemnika;                                                                                                
 • czarny z napisem odpady niesegregowane, przeznaczony na: pieluchy, chusteczki i inne odpady higieniczne, zabrudzone opakowania plastikowe i papierowe, odzież, drobne tekstylia, torby, porcelanę, ceramikę, popiół, resztki żywności pochodzenia zwierzęcego.

TAK NIE!!!

Z obserwacji zachowań mieszkańców naszego miasta w zakresie segregacji odpadów komunalnych wyłaniają się następujące, główne problemy:

 • zbieranie wszystkich surowców razem, tj. metali
  i tworzyw sztucznych, papieru oraz szkła w jednym pojemniku lub worku;
 • wrzucanie do żółtego pojemnika/worka wszelkich odpadów wykonanych z metali i tworzyw sztucznych
  (w tym odpadów poremontowych i niebezpiecznych)
  – tymczasem powinny tam trafić jedynie odpady opakowaniowe, o których mowa powyżej;
 • wyrzucanie popiołu oraz odpadów BIO do pojemnika/worka w którym zbierane są surowce
  tj. metale i tworzywa sztuczne, papier czy szkło.

           Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, powyższe przypadki są traktowane jako brak segregacji odpadów. Pojemnik/worek z takimi odpadami Wykonawca jest zobowiązany potraktować jako odpady niesegregowane i tak je odebrać. O tym fakcie musi również powiadomić Urząd Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

          Przedmiotowe zgłoszenie będzie skutkować nałożeniem
na właściciela nieruchomości podwyższonej, dwukrotnej, stawki opłaty, za brak segregacji odpadów, zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach  (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm).

 TU CZY TU?

Przykłady odpadów problemowych, które trafiają
do niewłaściwych pojemników/worków:
 

 • plastikowe zabawki to odpad, który powinien zostać
  wyrzucony
  do czarnego pojemnika/worka z napisem niesegregowane. Niestety większość mieszkańców, tego typu odpady, niewłaściwie wyrzuca do żółtego pojemnika/worka;
 • kartony po mleku/soku, tzw. tetra-paki są opakowaniami wielomateriałowymi i powinny trafić do żółtego pojemnika/worka
  z napisem metale i tworzywa sztuczne, tymczasem duża liczba mieszkańców wyrzuca je do niebieskiego pojemnika/worka
  na papier;
 • odpady poremontowe rury kanalizacyjne, styropian, zabrudzona folia budowlana, metalowe puszki i plastikowe wiaderka po farbach, rolety, plastikowe listwy, metalowe kątowniki, wykładziny podłogowe –  nie są odbierane bezpośrednio
  z nieruchomości
  i powinny zostać dostarczone we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. J. Samsonowicza 40A (PSZOK);
 • tekstylia stara odzież, obuwie, koce, poduszki, gąbki, narzuty, firanki, zasłony itp. powinny trafić do czarnego pojemnika/worka na odpady niesegregowane lub do PSZOK-u;
 • plastikowe opakowania po olejach samochodowych jako odpad niebezpieczny należy oddać do PSZOK-u, tymczasem większość mieszkańców wyrzuca je do żółtego pojemnika/worka na
  metale i tworzywa sztuczne.

A Z TYM CO?

Wielu mieszkańców w terminach odbioru odpadów niesegregowanych i segregowanych  wystawia odpady, które nie mieszczą się
w pojemnikach/workach służących do zbierania odpadów,
np. wózki dziecięce, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny – tego typu odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt są odbierane bezpośrednio z nieruchomości jednorodzinnych dwa razy
do roku – zbiórka wiosenna i jesienna w
terminach określonych
w harmonogramach odbioru odpadów. Należy pamiętać,
że do odpadów wielkogabarytowych
zaliczmy również stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele,  pierzyny, rowery, itp.

Dodatkowo w ramach wiosennej i jesiennej zbiorki wielkogabarytów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można wystawić odpady pochodzące z budów i remontów obejmujące zamknięty katalog odpadów: deski (podłogowe
i ścienne), panele, drzwi, okna oraz ceramika sanitarna (umywalki, sedesy, wanny, zabudowy prysznicowe).

Powyższe odpady można również samodzielnie oddać
w dowolnym terminie do PSZOK-u w  ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Ostrowcu Świętokrzyskim (PSZOK)
przyjmuje od właścicieli nieruchomości odpady selektywnie zbierane, również odpady niebezpieczne i problemowe, w tym m.in.:

 • tekstylia,
 • zużyte opony,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne,
 • oleje, tłuszcze, farby, kleje;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • budowlane i rozbiórkowe z remontów;
 • zielone oraz odpady kuchenne pochodzenie roślinnego ulegające biodegradacji;
 • wielkogabarytowe.

 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Jana Samsonowicza 40A
tel. 41 330 46 01
e-mail: ostrowiec@fart-kielce.pl

 

Godziny pracy PSZOK:

 • w okresie od marca do listopada – od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach
  od 10.00 do 14.00;
 • w okresie od grudnia do lutego – od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach
  od 10.00 do 14.00;
 • w dniu 24 grudnia, nie będącym dniem świątecznym – w godzinach od 10:00 do 14:00

 Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej

www.eko.um.ostrowiec.pl

 

 1,603 Odwiedzin